Здравна профилактична карта

Напомняме на всички ученици и родители, че трябва да подготвят здравна профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на ученика. Срокът за предаване е един месец.