Стратегия за развитие

Стратегия за развитие на 12СУ ‘Цар иван Асен II’ за периода 2016 -2020 година Тук

Резултат с изображение за развитие