Стипендии 1 срок 2022/2023г.

Уважаеми родители и ученици,

В линка са критериите, условията, показателите и документите за допускане до класиране на учениците за стипендии за 1 срок на учебната 2022/2023 година. 

Образците на документите за допускане до класиране са изпратени лично на учениците в Школо. Може да ги изтеглите и от сайта, раздел „За ученици и родители“, подраздел „Стипендии“.

Краен срок за подаване на документите – 19 октомври 2022 г. Учениците предоставят документите на класните си ръководители.

Учениците задължително подават и документ с настоящ IBAN.

Стипендии 2022/2023г., 1 срок