Списък

на приетите учениците за попълване на свободните места в 12. СУ
„Цар Иван Асен II” след завършено основно образование (7 клас )

ТУК