Свободни места след второ класиране

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Училищната комисия за прием на ученици в първи клас на 12. СУ„ Цар Иван Асен II“ за учебната 2020/2021 година обявява 8 /осем/ свободни места след второ класиране.                Подаването на заявлениe за участие в трето класиране ще се извършва от 19.06.2020г. до 22.06.2020 г. (включително) до 12:00 часа по електронен път. Подадени след 12:00 часа документи няма да бъдат разглеждани. Заявление подават отново всички  кандидати.

Кандидатите, подали заявлениe за участие в първо класиране в 12. СУ, имат служебно изпратени, валидни към датата на кандидатстване следните документи от Столична община:

– удостоверение за промени по настоящ адрес;

– удостоверение за промени по постоянен адрес;

– удостоверение за раждане;

– удостоверение за семейно положение.

Тези, които имат промяна в обстоятелствата след участието си в първо  класиране, удостоверяват промените с необходимите документи при записване.

Кандидатите, които за пръв път подават заявление в 12. СУ, трябва да представят всички документи, доказващи посочените в заявлението критерии при записване.

Подаване на заявление за участие в трето класиране: https://register.onebook.bg .