Свободни места и график на дейности по приема на ученици за попълване на свободните места след завършено основно образование (7 клас ) в 12. СУ „Цар Иван Асен II”

ТУК