Свободни места за учебната 2022 / 2023 г.

12.Средно училище „ Цар Иван Асен II

      град  София, Столична община, район Средец

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg.,тел.02/9437952

Свободни места по паралелки за учебната 2022 / 2023 година

1 клас – 14 свободни места

3 клас – 1 свободно место с чужд език английски

5 клас – 6 свободни места с чужд език английски

6 клас – 10 свободни места с чужд език английски

7 клас – 2 свободни места с чужд език английски

11клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на френски език /с втори чужд език – английски/ – 4 свободни места

          Свободните места се запълват по реда на подаване на заявленията за записване до директора на 12.СУ „Цар Иван Асен II“.