Свободни места за учебната 2020 / 2021 г.

Свободни места в 12. Средно  училище „Цар Иван Асен ІІ”

за учебната 2020/2021 година

1. Начален и прогимназиален етап:

III клас – 2 свободни места с изучаване на английски език

V клас – 4 свободни места с изучаване на английски език

VI клас – 6 свободни места с изучаване на английски език

2 свободни места с  изучаване на немски  език

VII клас – 9 свободни места с изучаване на английски език

4 свободни места с изучаване на немски език

2. Гимназиален етап:

IX клас с първи чужд език френски, втори английски – 1 свободно място

X клас с първи чужд език немски , втори – английски – 1 свободно място

X клас с първи чужд език френски, втори английски – 3 свободни места

XI клас с първи чужд език френски, втори английски – 6 свободи  места