Свободни места за учебната 2021 / 2022 г.

Свободни места по паралелки за учебната 2021/2022 година

      1. Свободни места в прогимназиален етап:

V клас – 5 свободни места;

VII клас – 3 свободни места с английски език и 4 свободни места с немски език.

      2. Свободни места в гимназиален етап:

X клас – 3 свободни места – профил „Чужди езици“ –  френски език (интензивно изучаван), втори чужд език – английски език;

XI клас – 2 свободни  места – профил „Чужди езици“ –  френски  език (интензивно изучаван), втори чужд език – английски език.