Ролята на медиите в съвременното общество

          По време на пролетната ваканция за повечето ученици, 12-ите класове, профил история и цивилизации, направиха важна крачка по две горещи теми: „Ролята на медиите в съвременното общество“ и „Фалшиви новини“ – попитаха експерт. На гости ни беше Емилия Милчева, журналист с над 30-годишен стаж в медиите, която сподели ценни съвети и опит от практиката. Учениците ни имаха възможност да зададат множество въпроси и се включиха активно в дискусията. 

          Благодарим на г-жа Милчева за това, че се отзова и въпреки многото си ангажименги, намери време да разясни пред едни млади хора, на които животът тепърва предстои, как да разпознаят фалшивите новини, какви са стъпките за проверка на заливащата ги информация и за по-дълбоката роля на медиите не само като информатори, но и в помощ на обществото.