Рейтингова система на висшите училища

ТУК  може да получите информация за всяко едно от акредитираните висши училища в България, за застъпените в него професионални направления и специалности, както и за образователно-квалификационните степени (професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор), по които предоставяте обучение. Наред с това можете да получите информация за отделните индикатори, отнасящи се до избраното висше училище и за всяко едно от предлаганите от него професионални направления.