Резултати

от областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика,

2022-2023 учебна година – 18.02.2023г. – област София-град

Резултати 5 клас

Резултати 6 клас

Резултати 7 клас

Резултати 8-9 клас

Резултати 10 клас

Резултати 11-12 клас

       

            Учениците от VII до XII клас могат да се запознаят с писмените си работи от областния кръг на олимпиадата по география и икономика на 20, 21 и 22 март 2023 г. от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа в 12. СУ „Цар Иван Асен II“ – стая №200.

           Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

           Писмената  работа  може  за  бъде  разгледана  от  ученик  или  родител /настойник след предоставяне на документ за самоличност.

           Писмената работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън горепосочената стая.