Психологическа подкрепа

Самостоятелна телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители разкрива отново Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  София град от 09.11.2020 г.

Инициативата е във връзка с усложнената ситуация с COVID-19. 

Психолозите ще отговарят по график на тел. 0877 18 31 33.

Психолог ще отговаря на телефона от 8:30 до 16:30 ч. в делничните дни от  9 до 27 ноември включително.

Евентуални промени ще бъдат отразени на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

Педагогическите съветници на 12 СУ остават на разположение и в обучението от разстояние. Може да им пишете на psycholog12su@abv.bg .