Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на Английски език

12 СУ „Цар Иван Асен II“  има  дългогодишни традиции в изучаването на биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда като профилиращи предмети.

От 2019 година функционират съвременно оборудвани кабинети по природни науки, снабдени с  модерни интерактивни технически средства.

Обучението се провежда от висококвалифицирани старши учители с дългогодишен опит, които са доказали своя професионализъм.

Учениците, които завършват този профил, могат да се реализират като: лекари; фармацевти; стоматолози и други медицински специалисти;  кинезитерапевти; молекулярни биолози; генни инженери; химици; инженер – химици и еколози.

Придобитите по време на обучението знания, умения и компетенции по профилиращите предмети, съчетани с владеенето на английски език, откриват възможности за продължаването  на образованието в престижни български и чуждестранни университети.