Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

      В 12 СУ интензивното изучаване на немски език като първи чужд език има дългогодишна традиция. Преподава се по най-добрите учебни системи на водещи издателства в Германия. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели. В 8 клас преподава г-жа Красимира Мирчева, учител с първи клас квалификация, носител на ежегодно присъжданата награда „Учител на годината” по немски език. Немските паралелки са база за преквалификация на учители поради доброто ниво на владеене на немски език от учениците и качественото обучение, което се предлага от всички учители по езика. Ученици от немските паралелки участват в олимпиади и състезания, провеждани от Гьоте институт и се представят много добре. Провеждат се срещи с преподаватели от СУ „ Св. Климент Охридски”, от университети в Германия, с творци от немскоезичните страни. Всяка година се организират летни езикови лагери в Австрия и Германия.

        От 9 клас с цел усвояване на още един чужд език, разширяване и обогатяване на  междукултурната  компетентност,  учениците,  могат да направят избор между английски и руски език като втори профилиращ предмет.