Плащания по ЗОП

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец януари 2015 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец март 2015 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец април 2015 г. 1. 2. 3.

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец май 2015 г. 1. 2. 3.

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец юни 2015г. 1 2. 3.

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец март 2016г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец май 2016г . Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец юни 2016г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец декември 2016г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец май 2017 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец август 2017 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец ноември 2017 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец декември 2018 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец март 2020 г. Тук

Отчет за извършени плащания по действащ договор по ЗОП за месец май 2020г. Тук