Профилактика на детското зрение

         Национална кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение се организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се извършва безплатен очен скрининг на деца от 6 до 18 г. в над 100 оптики и здравни заведения в цялата страна.

         Кампанията е подкрепена от БНТ и много други медии / радиа, вестници, списания и дигитални издаия/ в цяла България. Партньори са и Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Съюз на българските спортисти като Илиана Раева, Йордан Йовчев, Тереза Маринова и др. също оказват подкрепата си към инициативата.

         Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем в кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скринингът позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефекти и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно.

         Подробна информация за кампанията на:

         www.kwiat.bg;  facebook.com/kwiate yewear