STEM

Проект „Създаване на технологичен обучителен център по учебни предмети от STEM-цикъла“ финансиран от МОН

След направения ремонт на кабинетите по биология, физика и химия, учениците и учителите вече ползват разнообразни интерактивни методи при обучението по съответните предмети. Във всеки кабинет се използва мултимедия и интерактивна дъска. По този начин се осигурява работа с електронни учебници, софтуерна система „mozaBook“ и др. Наличието на подвижна технологична станция „Zspace“ за виртуална реалност, позволяваща ползване на холографски изображения на различни модели от предметите на група STEM, дава възможност за използването им във всеки от тези кабинети.

Кабинет по биология      

Кабинет по химия

 

Кабинет по физика