Проект „Слънчева система“

Слънчевата система представена от…

Слънчевите петокласници:

1. Румяна С. и Маринела Д. – 5а
2. Тома У. – 5б
3. Никол Г. и Ралица И. – 5б
4. Даниел Д. – 5в
5. Христо С. – 5в