Проекти по География и икономика на 5 клас

И тази година учениците от петите класове на 12 СУ “Цар Иван Асен II” направиха интересни проекти по География и икономика на тема: “Вътрешен строеж на Земята” и “Планетите от Слънчевата система”. Учениците вложиха творчество и старание, като имаше проекти изработени от пластилин, стиропор, картон и боядисани със специални бои. Бяха изказани интересни хипотези за Слънчевата система, планетите в нея, важни факти за планетата Земя, като учениците бяха използвали разнообразни научни източници.

Трудът и любознателността донесоха желания успех, а едновременно с това, бяха съпътствани от забавление и жажда за нови знания.