Проекти на шестокласници

Учениците от 6 клас в час по география имаха за задача да изработят релефна карта на Южна Америка. Използваха различни материали като глина, прежда, хранителни продукти, пластилин, растения и изработиха шедьоври.