Присъствено обучение

Уважаеми родители,

От 31.05.2021год. се възстановява присъственото обучение за всички класове съгласно заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-355/18.05.2021 година.