Приети ученици, подали заявление за попълване на свободните места

Приети ученици, подали заявление за попълване на свободните места по паралелки за учебната 2020/2021 г., в 12. СУ „ Цар Иван Асен II

Класирането е съгласно  критериите:

1.Ученици от прилежащия район на училището – водещ критерий.

2.Брат или сестра в 12.СУ.

3.Общ успех за учебната 2019 / 2020 г.

Приети в III клас:

1.вх.№799/22.06.2020г.

2.вх.№882/30.06.2020г.

 

Приети в V клас:

V клас – 2 свободни места с изучаване на чужд език – АЕ

1.вх.№ 810/23.06.2020г.

2.вх.№798/22.06.2020г.

V клас – 1 свободно място с изучаване на чужд език – НЕ

1.вх.№835/25.06.2020г.

Приети в VII клас:

1.вх.№866/26.06.2020г.

Получаване на служебни бележки за записване на приетите ученици от 01.07.2020г. до 03.07.2020г. от 09:00ч. до 17:00ч. в канцеларията на  на училището, при спазаване на всички противоепидемиологични мерки.