Свободни места

в паралелките на 12. СУ „Цар Иван Асен II“

II а – 2 ( с първи чужд език – английски език )
V а – 2 ( с първи чужд език – английски език )
V б – 2 ( с първи чужд език – английски език )
V в – 3 ( с първи чужд език – английски език )
V г – 2 ( с първи чужд език – немски език )
VI б – 2 ( с първи чужд език – английски език )
VI в – 5 ( с първи чужд език – английски език )
VI г – 2 ( с първи чужд език – английски език – немски език – по избор)
VII а – 4 ( с първи чужд език – английски език )
VII б – 7 ( с първи чужд език – английски език )
VII в – 10 ( с първи чужд език – немски език )
Профил „Чужди езици“
IX б – Немски език (с втори чужд език : АЕ) – 2
IX в – Френски език (с втори чужд език : АЕ) – 1
X в – Френски език (с втори чужд език – АЕ) – 6
Профил „Чуждоезиков“
XI а – Английски език (с втори чужд език – НЕ) – 7
XI б –група Английски език (с втори чужд език : ФЕ ) – 1 ;
група Френски език (с втори чужд език : АЕ ) – 0
XI в – Немски език (с втори чужд език – АЕ / РЕ – по избор) – 2