След седми клас

През новата 2019/ 2020 учебна година
училището обявява прием

след завършено основно образование
с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

паралелки с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на:

  • Френски език с втори чужд – Английски или Руски език( по избор) – 1 паралелка (26 уч.) – • подготовка за всички нива DELF; DELF за ученици е френски изпит, който удостоверява нивото на владеене на езика според шестте нива на Европейската езикова рамка. дипломата се издава от Франция и е валидна за целия свят без ограничения за време; • срещи с представители на Френския културен институт –София; • участие на ученици в програмата за индивидуална мобилност „Ронсар“. Виж повече информация.

Балообразуване:утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика + български и чужд език от свидетелството за основно образование( в точки).

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020г тук
Етапи за записване:

 • I.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г.
 • II.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г.
 • III. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране до 10 септември 2019 г.

    

  Училището предлага още:
 • европейско качество на преподаване;
 • благоприятен за личностното развитие климат;
 • условия за стимулиране на индивидуалните способности на всеки ученик;
 • стипендии, стимулиращи изявените ученици;
 • разнообразие от образователни, културни и спортни дейности;
 • дейности по проекти;
 • летни езикови лагери в чужбина;
 • електронен дневник;

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – глава 4. Тук


Насочване на ученици по документи за учебната 2019/2020г.

Насочване на ученици Ново Тук

Списък на заболяванията Тук

Специалности за насочване на ученици със заболявания Тук