Подготвителна група

Прием в подготвителна група за
учебната 2021/2022г.

12 СУ обявява свободни места за прием в подготвителна група( шестгодишни, полудневна организация)- 18 деца.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, при нас:

 • Децата получават отлична подготовка за І клас;
 • Осъзнато възприемат познавателна информация и я прилагат в други житейски ситуации;
 • Изявяват своите индивидуални способности;
 • Научават се да приемат различните от тях;
 • Стимулира се нагласата им за съвместни познавателни дейности и игри;
 • Децата свикват с училищния режим, порядки и изисквания;
 • Безплатна закуска;
 • Стол и бюфет;
 • Психолог;
 • Логопедичен кабинет;
 • Здравно обслужване;
 • Здравословна среда, ред и чистота, слънчеви и уютни класни стаи;
 • Целодневна охрана и видеонаблюдение.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56,
Заповядайте при нас!
Ние очакваме Вас и вашите деца с доверие, обич и усмивка!