Подготвителна група

Прием в подготвителна група за
учебната 2019/2020г.

12 СУ обявява свободни места за прием в подготвителна група( шестгодишни, полудневна организация)- 22 деца.

Заповед тук

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, при нас:

  • Децата получават отлична подготовка за І клас;
  • Осъзнато възприемат познавателна информация и я прилагат в други житейски ситуации;
  • Изявяват своите индивидуални способности;
  • Научават се да приемат различните от тях;
  • Стимулира се нагласата им за съвместни познавателни дейности и игри;
  • Децата свикват с училищния режим, порядки и изисквания;

 

 • Безплатна закуска;
 • Стол и бюфет;
 • Психолог;
 • Логопедичен кабинет;
 • Здравно обслужване;
 • Здравословна среда, ред и чистота, слънчеви и уютни класни стаи;
 • Целодневна охрана и видеонаблюдение.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56,
Заповядайте при нас!
Ние очакваме Вас и вашите деца с доверие, обич и усмивка!