Правила Интернет

ПРАВИЛА
за безопасност на децата и учениците в
компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Тук