Правила за организация на учебния процес

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В

УСЛОВИЯТА НА COVID-19

В 12. СУ „Цар Иван Асен ІІ” – гр. София

ТУК