Покана за заседание ОС на 11.02.2020г.

Заседание на Обществения съвет към 12. СУ „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 11.02.2020г. от 18.30 часа в учителската стая на училището със следния дневен ред ТУК