Покана за заседание на ОС

Покана за заседание на ОС на 13.06.2019г. Тук