Покана за заседание на Обществен съвет на 26.06.2018г.

Покана за заседание на Обществен съвет на 26.06.2018г.

тук