Честит празник!

Поздравителен адрес

Училищното ръководство поздравява всички учители и ученици с 1 ноември –  Деня на народните будители, ознаменуващ делото на  българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Народните будители са съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Сред тях са имената на:  Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. Нека да не ги забравяме и да се гордеем с тях!

1 ноември 2019 г. е неучебен ден, обявен със заповед на министъра на МОН.