Отлично представяне

4 място в гр. София за девойки 11-12 кл по баскетбол;

4 място за отбора по Хандбал за юноши 11-12 клас;

4 място за гр. София за юноши 11-12 клас по баскетбол.

Успех в следващите състезания!