” Осигуряване на съвременна образователна среда”

Училищната библиотека спечели проект по

Национална програма

” Осигуряване на съвременна образователна среда” –

Модул „ Библиотеките като образователна среда”.

Бяха закупени нови книги и ново обзавеждане за библиотеката.

Очаквам ви в обновената  библиотека  през месец януари 2021г., за да си чeститим новата година, с вяра и оптимизъм да си пожелаем здраве, сили и вдъхновение за нови ползотворни дела!

Желая Ви весели, мирни и щастливи празнични дни!!!

Жаклин Овчарова