” Осигуряване на съвременна образователна среда”

Училищната библиотека спечели проект по

Национална програма

” Осигуряване на съвременна образователна среда” –

Модул „ Библиотеките като образователна среда”.

Бяха закупени нови книги и ново обзавеждане за библиотеката.

Очаквам ви в обновената  библиотека!