ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

18.02.2023 г.

          Класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по география и икономика ученици се явяват на 18.02.2023 г. в следните училища домакини: 

122. ИОУ „Николай Лилиев“ – район „Лозенец”, ул. „Презвитер Козма“ № 2, за учениците от първа състезателна група – 5 клас, от следните училища: СМГ, НГДЕК, 6 ОУ, 19 СУ, 45 ОУ, 55 СУ, 122 ОУ, 142 ОУ и 143 ОУ.

21. СУ „Христо Ботев” – район „Лозенец”, ул. „Люботрън” № 12, за учениците от първа състезателна група – 5 клас, от всички останали училища; за учениците от пета състезателна група – 10 клас, от всички училища.

НПГПТО „М. Ломоносов“ – район „Възраждане”, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, за учениците от втора състезателна група – 6 клас, от всички училища.

19. СУ „Елин Пелин“ – район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16, за учениците от трета състезателна група – 7 клас, от всички училища.

51. СУ „Елисавета Багряна“ – район „Красно село“, ул. „Софийски герой” № 28, за учениците от четвърта състезателна група – 8 и 9 клас, от всички училища; за учениците от шеста състезателна група –11 и 12 клас, от всички училища.

      Учениците ще бъдат допускани в училищата домакини от 08:00 до 08:30 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и син химикал.