Олимпиада по география и икономика

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

           Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 17.02.2024 г. (събота) от 14:00 часа, както следва:

1). 122. ОУ „Николай Лилиев“, район „Лозенец”, ул. „Презвитер Козма“ № 2,  за учениците от първа състезателна група (V клас), от следните училища: НПМГ, СМГ, 55 СУ, 107 ОУ, 109 ОУ, 143 ОУ и НУККЛИЕК; 

2). 21. СУ „Христо Ботев”, район „Лозенец”, ул. „Люботрън” № 12, за учениците от първа състезателна група (V клас), от всички останали училища; 

3). НПГПТО „М. Ломоносов“, район „Възраждане”, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 148, за учениците от втора състезателна група (VI клас), от всички училища.

4). 51. СУ „Елисавета Багряна“, район „Красно село“, ул. „Софийски герой”  № 28, за учениците от четвърта състезателна група (VIII и IX клас), от всички училища; за учениците от пета състезателна група (X клас), от всички училища; за учениците от шеста  състезателна група (XI и XII клас), от всички училища; за учениците от трета състезателна група (VII клас), от следните училища: 119 СУ, 143 ОУ, ПЧМГи НГДЕК;

5). 19. СУ „Елин Пелин“, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16,  за учениците от трета състезателна група (VII клас), от всички останали училища.

              ВАЖНО ! Обръщаме внимание, че учениците от първа  състезателна група – 5 клас  ще бъдат в различни училища. Учениците от трета  състезателна група – 7 клас  също ще бъдат в различни училища. Бъдете внимателни !

          Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 17.02.2024 г. в 13:00 часа с документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и химикал, в съответното училище домакин като заемат местата си в изпитните зали до 13:30 часа.

Пожелаваме успех на всички участници в олимпиадата!