Обучение в електронна среда от разстояние

12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg, тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

         Във връзка със Заповед РД №-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед РД №09-290/29.01.2021г. на Министъра на образованието и науката Ви информираме за следното:

 1. От 04.02.2021г. учениците от 1 до 4 клас продължават присъствено обучение.
 2. От 04.02.2021г. до 17.02021г. учениците от 7, 8 и 12 клас преминават в присъствено обучение по седмично разписание за II срок, както следва:
  • 7 клас – I смяна от 07:30ч. в техните класни стаи: 7а-307, 7б-308, 7в-301, 7г-302.
  • 12 клас – I смяна от 07:30ч. в следните класни стаи: 12а-401, 12б-402, 12в-403.
  • 8 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 8а-305, 8б-306, 8в-304
 3. От 04.02.2021г. учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда  по  установения ред. Присъственото обучение на учениците от 5, 6, 9, 10, 11 клас ще бъде възстановявано за период от две седмици, както следва:
  • 5, 10 и 11 клас от 18.02.2021г. до 02.03.2021г.
  • 6, 9 и 12 клас от 04.03.2021. до 17.03.2021г.
 4. Седмичното разписание за II срок ще ви бъде предоставено от класните ръководители чрез електронния дневник в платформата Школо.бг.

   Присъственото обучение се организира при строго спазване на противоепидемичните мерки! Маските не могат да бъдат заменяни с шлемове, шалове, кърпи и др.

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител.

Бъдете здрави!


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  Район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед № РД–01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването ви информираме:

         От 04.01.2021 година  в 12. СУ „Цар Иван Асен II” се възобновява присъственото педагогическо взаимодействие с децата от подготвителната група на предучилищно образование и присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

        Учениците от 5 до 12  клас  продължават  обучението си  от разстояние в електронна среда  по  установения ред.

Светли и уютни празници! Бъдете здрави!


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед РД №09-3457/26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката Ви информираме:

 1. От 30.11.2020г. до 21.12.2020г. учениците от 5 до 12 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда по установения досега ред.
 2. Учениците от 1 до 4 клас от 30.11.2020г. /понеделник/ до 21.12.2020г. преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

Разписание на часовете и допълнителни указания за организацията на учебния процес ще бъде предоставена от класните ръководители чрез електронния дневник в платформата Школо.бг.

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител.

Бъдете здрави!


12.Средно училище „ Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „ Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

                                 Уважаеми родители и ученици,

            По решение на Софийския щаб въведеното  обучение в електронна среда от разстояние за учениците в гимназиалния етап  (от 8. до 12. клас)  продължава до 27 ноември, включително.

           Учениците от 5, 6 и 7 клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние   от петък, 13 ноември, което се предвижда да остане в сила до 27 ноември. Обучението ще се провежда синхронно по всички учебни предмети през Майкрософт Тиймс в новите класни стаи. По време на синхронното обучение ще се поставят отсъствия и оценки.

          Обучението в електронна среда от разстояние ще се провежда  по  седмичното разписание   за  първия срок, по което учениците учат  и  към момента, при спазване на сменния режим и дневното разписание на часовете, а именно:

 за 5, 6 и 7 клас

Iсмяна                                                         II смяна                       

1час – 07.30 – 08.00                                    1 час – 13.30 – 14.00

2час – 08.20 – 08.50                                    2 час – 14.20 – 14.50

3час – 09.10 – 09.40                                    3 час – 15.10 – 15.40

4час – 10.10 – 10.40                                    4 час – 16.10 – 16.40

5час – 11.00 – 11.30                                    5 час – 17.00 – 17.30

6час – 11.50 – 12.20                                    6 час – 17.50 – 18.20 

7 час – 12.40 – 13.10                                   7 час – 18.40 – 19.10

Забележка:  Междучасията са по 20 минути,   голямо междучасие – след 3-ти час – 30

минути.

– за 8 – 12 клас

            I смяна                                                                                  II смяна

1 час – 07.30 – 08.10                                                            1 час – 13.30 – 14.10

2 час – 08.20 – 09.00                                                            2 час – 14.20 – 15.00

3 час – 09.10 – 09.50                                                            3 час – 15.10 – 15.50

4 час – 10.10 – 10.50                                                            4 час – 16.10 – 16.50

5 час – 11.00 – 11.40                                                             5 час – 17.00 – 17.40

6 час – 11.50 – 12.30                                                             6 час – 17.50 – 18.30

7 час – 12.40 – 13.20                                                             7 час –  18.40 – 19.20

Забележка:  Междучасията са по 10 минути,   голямо междучасие – след 3-ти час – 20

минути.