Обучение от разстояние в електронна среда

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

Уважаеми родители и ученици,

         На основание заповед РД №-09-1028/29.04.2021г. на Министъра на образованието и във връзка с организиране на учебния процес в 12. СУ от 10.05.2021г. до 31.05.2021г. ви информираме за следното:

1.Учениците от  1 до 4 клас и децата от четвърта група на предучилищно образование  продължават присъствено обучение.

2.От 10.05.2021г. до 14.05.2021г.  присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас   по седмично разписание  за II срок, както следва:

6 клас – I смяна от 07:30ч. в следните  класни стаи: 6а – 304, 6б – 305, 6в – 303, 6г – 306.

11 клас – I смяна от 07:30ч. в следните  класни стаи: 11а – 402, 11б – 403, 11в – 401.

12 клас – I смяна от 07:30ч. в следните  класни стаи: 12а – 404, 12б – 405, 12в – 406.

5 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 5а – 303, 5б – 301, 5в – 302, 5г – 200.

9 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 9а – 402, 9б – 401, 9в – 305.

3.От 17.05.2021г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за класове по т.2 присъственото обучение се преустановява.

 1. В периода от 05.05.2021г. до 31.05.2021г. oбучението на учениците от 5 до 12 клас извън присъствения график се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

5.Обучението от разстояние в електронна среда се провежда по утвърденото седмичното разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година при спазване на сменния режим, както следва :

6, 7, 11 и 12 клас – І смяна

5, 8, 9 и 10 клас –  ІІ смяна

        Присъственото обучение се организира при строго спазване на противоепидемичните   мерки!  Маските не могат да бъдат заменяни с шлемове, шалове, кърпи и др.

       При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния  ръководител.


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg, тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

         Във връзка със Заповед РД №-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването Ви информираме за следното:

От 26.04.2021г. учениците от 1 до 4 клас и ПГ продължават присъствено обучение.

От 26.04.2021г. до 29.04.2021г. учениците от 5, 9 и 12 клас преминават в присъствено обучение по седмично разписание  за II срок, както следва:

12 клас – I смяна от 07:30ч. в следните  класни стаи: 12а – 404, 12б – 405, 12в – 406.

5 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 5а – 303, 5б – 301, 5в – 302, 5г – 200.

9 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 9а – 402, 9б – 401, 9в – 305.

От 26.04.2021г. учениците от  6, 7, 8, 10 и 11 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда  по  установения ред.

        Присъственото обучение се организира при строго спазване на противоепидемичните   мерки!  Маските не могат да бъдат заменяни с шлемове, шалове, кърпи и др.

     При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния  ръководител.


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg, тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

         Във връзка със Заповед РД №-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването Ви информираме за следното:

 1. От 12.04.2021г. учениците от 1 до 4 клас и ПГ продължават присъствено обучение.
 2. От 12.04.2021г. до 23.04.021г. учениците от 7, 8 и 10 клас преминават в присъствено обучение по седмично разписание за II срок, както следва:
  • 7 клас – I смяна от 07:30ч. в техните класни стаи: 7а-307, 7б-308, 7в-301, 7г-302.
  • 8 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 8а-401, 8б-402, 8в-403
  • 10 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 10а-306, 10б-304, 10в-305
 3. От 12.04.2021г. учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда  по  установения ред.

Присъственото обучение на учениците от 5, 9, 12 клас ще бъде възстановено както следва:

 • 5, 9 и 12 клас от 26.04.2021г. до 29.04.2021г.

          Присъственото обучение се организира при строго спазване на противоепидемичните мерки! Маските не могат да бъдат заменяни с шлемове, шалове, кърпи и др.

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител.

Бъдете здрави!


 1. Средно училище „ Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  Район „ Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg.,тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с преминаването на учениците от 5 до 12 клас към обучение в електронна среда от разстояние от 12.03 до 26.03.2021г.  ви информираме за създадената  организация в 12. СУ:

 1. От 12.03.2021г., обучението за учениците от 5 до 12 клас ще се провежда синхронно по всички учебни предмети през Майкрософт Тиймс.
 2. Обучението в електронна среда от разстояние ще се провежда по седмичното разписание за втори срок, по установения до сега ред, при спазване на сменния режим и дневното разписание на часовете, както следва:

2.1.За учениците 5,6 и 7 клас:

Продължителност на синхронните уроци – 30 минути, малки междучасия – 20 минути, голямо междучасие след 3 –ти час – 30 минути

I смяна- 6 и 7 клас                                       II смяна – 5 клас

1 час – 07.30 – 08.00                                      1 час – 13.30 – 14.00

2 час – 08.20 – 08.50                                      2 час – 14.20 – 14.50

3 час – 09.10 – 09.40                                      3 час – 15.10 – 15.40

4 час – 10.10 – 10.40                                      4 час – 16.10 – 16.40

5 час – 11.00 – 11.30                                      5 час – 17.00 – 17.30

6 час – 11.50 – 12.20                                      6 час – 17.50 – 18.20

7 час – 12.40 – 13.10                                      7 час – 18.40 – 19.10

2.2.За учениците 8, 9, 10, 11 и 12 клас:

Продължителност на синхронните уроци – 40 минути, малки междучасия – 10 минути, голямо междучасие след 3 –ти час – 20 минути

             I смяна -11 и 12 клас                                   II смяна – 8, 9, и 10 клас

1 час – 07.30 – 08.10                                      1 час – 13.30 – 14.10

2 час – 08.20 – 09.00                                      2 час – 14.20 – 15.00

3 час – 09.10 – 09.50                                      3 час – 15.10 – 15.50

4 час – 10.10 – 10.50                                      4 час – 16.10 – 16.50

5 час – 11.00 – 11.40                                      5 час – 17.00 – 17.40

6 час – 11.50 – 12.30                                      6 час – 17.50 – 18.30

7 час – 12.40 – 13.20                                      7 час – 18.40 – 19.20

 1. По време на синхронното обучение се поставят отсъствия и оценки.

За всички възникнали въпроси не се колебайте да се обръщате към класните ръководители за съдействие.

Бъдете здрави!


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg, тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

         Във връзка със Заповед РД №-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед РД №09-290/29.01.2021г. на Министъра на образованието и науката Ви информираме за следното:

 1. От 04.02.2021г. учениците от 1 до 4 клас продължават присъствено обучение.
 2. От 04.02.2021г. до 17.02021г. учениците от 7, 8 и 12 клас преминават в присъствено обучение по седмично разписание за II срок, както следва:
  • 7 клас – I смяна от 07:30ч. в техните класни стаи: 7а-307, 7б-308, 7в-301, 7г-302.
  • 12 клас – I смяна от 07:30ч. в следните класни стаи: 12а-401, 12б-402, 12в-403.
  • 8 клас – II смяна от 13.30ч. в следните класни стаи: 8а-305, 8б-306, 8в-304
 3. От 04.02.2021г. учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда  по  установения ред. Присъственото обучение на учениците от 5, 6, 9, 10, 11 клас ще бъде възстановявано за период от две седмици, както следва:
  • 5, 10 и 11 клас от 18.02.2021г. до 02.03.2021г.
  • 6, 9 и 12 клас от 04.03.2021. до 17.03.2021г.
 4. Седмичното разписание за II срок ще ви бъде предоставено от класните ръководители чрез електронния дневник в платформата Школо.бг.

   Присъственото обучение се организира при строго спазване на противоепидемичните мерки! Маските не могат да бъдат заменяни с шлемове, шалове, кърпи и др.

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител.

Бъдете здрави!


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  Район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед № РД–01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването ви информираме:

         От 04.01.2021 година  в 12. СУ „Цар Иван Асен II” се възобновява присъственото педагогическо взаимодействие с децата от подготвителната група на предучилищно образование и присъственото обучение на учениците от 1 до 4 клас по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

        Учениците от 5 до 12  клас  продължават  обучението си  от разстояние в електронна среда  по  установения ред.

Светли и уютни празници! Бъдете здрави!


12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед РД №09-3457/26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката Ви информираме:

 1. От 30.11.2020г. до 21.12.2020г. учениците от 5 до 12 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда по установения досега ред.
 2. Учениците от 1 до 4 клас от 30.11.2020г. /понеделник/ до 21.12.2020г. преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

Разписание на часовете и допълнителни указания за организацията на учебния процес ще бъде предоставена от класните ръководители чрез електронния дневник в платформата Школо.бг.

При затруднения, свързани с обучителния процес, се свързвайте с класния ръководител.

Бъдете здрави!


12.Средно училище „ Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „ Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

                                 Уважаеми родители и ученици,

            По решение на Софийския щаб въведеното  обучение в електронна среда от разстояние за учениците в гимназиалния етап  (от 8. до 12. клас)  продължава до 27 ноември, включително.

           Учениците от 5, 6 и 7 клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние   от петък, 13 ноември, което се предвижда да остане в сила до 27 ноември. Обучението ще се провежда синхронно по всички учебни предмети през Майкрософт Тиймс в новите класни стаи. По време на синхронното обучение ще се поставят отсъствия и оценки.

          Обучението в електронна среда от разстояние ще се провежда  по  седмичното разписание   за  първия срок, по което учениците учат  и  към момента, при спазване на сменния режим и дневното разписание на часовете, а именно:

 за 5, 6 и 7 клас

Iсмяна                                                         II смяна                       

1час – 07.30 – 08.00                                    1 час – 13.30 – 14.00

2час – 08.20 – 08.50                                    2 час – 14.20 – 14.50

3час – 09.10 – 09.40                                    3 час – 15.10 – 15.40

4час – 10.10 – 10.40                                    4 час – 16.10 – 16.40

5час – 11.00 – 11.30                                    5 час – 17.00 – 17.30

6час – 11.50 – 12.20                                    6 час – 17.50 – 18.20 

7 час – 12.40 – 13.10                                   7 час – 18.40 – 19.10

Забележка:  Междучасията са по 20 минути,   голямо междучасие – след 3-ти час – 30

минути.

– за 8 – 12 клас

            I смяна                                                                                  II смяна

1 час – 07.30 – 08.10                                                            1 час – 13.30 – 14.10

2 час – 08.20 – 09.00                                                            2 час – 14.20 – 15.00

3 час – 09.10 – 09.50                                                            3 час – 15.10 – 15.50

4 час – 10.10 – 10.50                                                            4 час – 16.10 – 16.50

5 час – 11.00 – 11.40                                                             5 час – 17.00 – 17.40

6 час – 11.50 – 12.30                                                             6 час – 17.50 – 18.30

7 час – 12.40 – 13.20                                                             7 час –  18.40 – 19.20

Забележка:  Междучасията са по 10 минути,   голямо междучасие – след 3-ти час – 20

минути.