Обучение в електронна среда от разстояние

12.Средно училище „ Цар Иван Асен ІІ”

град София, Столична община,  район „ Средец“

ул. „Цар Иван Асен ІІ”, u_12sou@abv.bg., тел.02/9437952

                                 Уважаеми родители и ученици,

            По решение на Софийския щаб въведеното  обучение в електронна среда от разстояние за учениците в гимназиалния етап  (от 8. до 12. клас)  продължава до 27 ноември, включително.

           Учениците от 5, 6 и 7 клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние   от петък, 13 ноември, което се предвижда да остане в сила до 27 ноември. Обучението ще се провежда синхронно по всички учебни предмети през Майкрософт Тиймс в новите класни стаи. По време на синхронното обучение ще се поставят отсъствия и оценки.

          Обучението в електронна среда от разстояние ще се провежда  по  седмичното разписание   за  първия срок, по което учениците учат  и  към момента, при спазване на сменния режим и дневното разписание на часовете, а именно:

 за 5, 6 и 7 клас

Iсмяна                                                         II смяна                       

1час – 07.30 – 08.00                                    1 час – 13.30 – 14.00

2час – 08.20 – 08.50                                    2 час – 14.20 – 14.50

3час – 09.10 – 09.40                                    3 час – 15.10 – 15.40

4час – 10.10 – 10.40                                    4 час – 16.10 – 16.40

5час – 11.00 – 11.30                                    5 час – 17.00 – 17.30

6час – 11.50 – 12.20                                    6 час – 17.50 – 18.20 

7 час – 12.40 – 13.10                                   7 час – 18.40 – 19.10

Забележка:  Междучасията са по 20 минути,   голямо междучасие – след 3-ти час – 30

минути.

– за 8 – 12 клас

            I смяна                                                                                  II смяна

1 час – 07.30 – 08.10                                                            1 час – 13.30 – 14.10

2 час – 08.20 – 09.00                                                            2 час – 14.20 – 15.00

3 час – 09.10 – 09.50                                                            3 час – 15.10 – 15.50

4 час – 10.10 – 10.50                                                            4 час – 16.10 – 16.50

5 час – 11.00 – 11.40                                                             5 час – 17.00 – 17.40

6 час – 11.50 – 12.30                                                             6 час – 17.50 – 18.30

7 час – 12.40 – 13.20                                                             7 час –  18.40 – 19.20

Забележка:  Междучасията са по 10 минути,   голямо междучасие – след 3-ти час – 20

минути.