Нашата история

Във фоайето на втория етаж може да намерите снимки, експонати и материали, свързани с историята на училище Цар Иван Асен II.
Кътът беше открит по време на тържеството, с което почетохме патронния празник на 12-то училище – 09.0.3.2023г. Той очаква всички заинтересовани ученици и учители, които биха желали да се запознаят отблизо с историята.