Национално състезание по информационни технологии

      IT Знайко е национално състезание по Информационни технологии. Участници в състезанието могат да бъдат всички ученици от 1 до 9 клас, които имат умения за работа с компютърни технологии. Състезанието се провежда в три кръга. За всеки от кръговете, на учениците се поставят тематични задачи от областите ИТ, програмиране, уеб. Учениците работят самостоятелно по тях.

     Ученици от 7-те класове на 12. СУ с ръководител Р. Иванова взеха участие на проведения през месец февруари първи кръг в категориите за индивидуална работа /двама състезатели/ и в екипна работа. Нашите седмокласници се представиха отлично – имаме едно първо място и две втори места.

Да им пожелаем успех на областния кръг на състезанието!