Националното математическо състезание „Питагор“

Учениците явили се на Националното математическо състезание „Питагор“ могат да се
запознаят с писмената си работа в училището, в което са се явили по следния график:
В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – на 02.05.2019 г. и на 03.05.2019 г. от 10.00
ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.