Насоки за работа през учебната 2020/2021 г. в условия на COVID-19

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19 от МОН

ТУК