Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година

Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година.