Стипендии

Критерии и условия за стипендии за II срок на учебната 2021/2022 год.

_____________________________________________________________________________________________________

Образци за документи

Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати Тук

Заявление за еднократна стипендия за постижения Тук

Заявление за стипендия за ученик с трайни увреждания Тук

Заявление декларация за стипендия за подпомагане достъпа до образование Тук

Заявление за месечна стипендия за ученик без родители/само с един родител Тук

Заявление за еднократна стипендия при социални обстоятелства Тук

Декларация от родител за статус на ученик само с един родител Тук

Декларация от родител за семейно състояние Тук