Седмично разписание

12 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”

Седмично разписание начален етап

Седмично разписание 5-7клас

Седмично разписание 8 клас

Седмично разписание 9 клас

Седмично разписание 10 клас

Седмично разписание 11 клас

Седмично разписание 12 клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за I срок