Графици

 

Г Р А Ф И К за провеждане на контролни и класни работи за Втори срок на учебната 2020/2021 г. ТУК

Организация на учебния ден 2020/2021 год. ТУК

График – консултации на учители с ученици 2020/2021г. ТУК

Г Р А Ф И К за провеждане на контролни и класни работи за I срок на учебната 2020/2021 г. ТУК


Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2020-2021 година ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация 2020-2021г. ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2020-2021г. ТУК

Графици за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии 2020-2021г. ТУК