Графици

Организация на учебния ден 2023/2024 год. ТУК

Г Р А Ф И К за провеждане Час на класа – II срок на учебната 2023/2024 г. ТУК

График – консултации на учители с ученици и родители за II срок на учебната 2023/2024г. ТУК

Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи за II срок на учебната 2023/2024 г. ТУК

Г Р А Ф И К на планираните писмени изпитвания за II срок на учебната 2023/2024г. ТУК


Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2023-2024 година ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация 2023-2024г. ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2023-2024г. ТУК

Заповед за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии 2023-2024г. ТУК