Графици

 

Организация на учебния ден 2021/2022 год. ТУК

График – консултации на учители с ученици 2021/2022г. ТУК

Г Р А Ф И К за провеждане на контролни и класни работи за I срок на учебната 2021/2022 г.


Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2021-2022 година ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация 2021-2022г. ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2021-2022г. ТУК

Графици за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии 2021-2022г.