Графици

 

Организация на учебния ден 2022/2023 год. ТУК

График – консултации на учители с ученици и родители за II срок на учебната 2022/2023г. ТУК

Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи за II срок на учебната 2022/2023 г. ТУК

Г Р А Ф И К на планираните писмени изпитвания за II срок на учебната 2022/2023г. ТУК

Г Р А Ф И К за провеждане Час на класа – II срок на учебната 2022/2023 г. ТУК


Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2022-2023 година ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация 2022-2023г. ТУК

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2022-2023г. ТУК

Заповед за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии 2022-2023г. ТУК