Графици

Организация на учебния ден 2020/2021 год. ТУК


Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2019-2020 година

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация 2019-2020г.

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2019-2020г.

Графици за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии 2019-2020г.