Проект „Зелена класна стая“

           Учениците от 12.А засадиха дървета в училищния двор по проект ”Зелена класна стая” на ПУДООС.

       По проекта беше закупен и поставен компостер за био тор и къщичка хранилка, оборудвана с камера за заснемане на посещаващите я птици. Ученици от различни  класове поставиха листа в компостера, а къщичката бе монтирана на дърво в училищния двор.

Първите посетители на къщичката