Зелена класна стая

Учениците от 12.А засадиха дървета в училищния двор по проект ”Зелена класна стая” на ПУДООС.