Здравноосигурителни задължения

 

          Материали, предоставени от НАП във връзка със здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици: