Заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас

Във връзка с приемането на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.  се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт).

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявленията се подават в канцеларията на 12 СУ от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.