Записване на ученици в VIII клас на трето класиране

Записването на приетите на трето класиране ученици в VIII клас  ще се извършва на 30.07.2020г. в сградата на 12 СУ „ Цар Иван Асен II“ – в стая 200 от 08:30ч. до 17:00ч., при спазване на следните противоепидемични мерки – маски, дезинфекция при влизане в сградата на училището и спазване на дистанция от 1.5 м.