Занимания по интереси

В 12. СУ „ Цар Иван Асен II“ за учебната 2022/2023г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:

Тематична област: Технологии, тематична подобласт: Езиков свят

Вълшебството на думите“

„Езиково пътешествие“

„Технология на превода“

Тематична област: Математика, тематична подобласт: Приложна математика

Да направим математиката лесна“

„Практическа математика“

„Тази лесна математика“

Тематична област: Математика, тематична подобласт:Математическо моделиране

Математиката около нас“

„Първокласници математици“

Тематична област: Дигитална креативност, тематична подобласт: : Дигиталните умения

Дигитален свят“

„Креативност в действие“

Тематична област: Природни науки, тематична подобласт: Околна среда

„Светът около нас“

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, тематична подобласт:  Хранене и здраве

„Да растем здрави“

„Млади откриватели“

Тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Литературен клуб „Таланти“

„Рок мания“

„Фолклорни мотиви“

„Музика за всички“

Тематична област: Спорт, тематична подобласт: Колективни спортове

Волейболна мания“

„Малък футболист“

„Волейболът-нашата страст“

„Да играем баскетбол“

„Обичам да играя“

„Аз играя доджбол“

„Млад баскетболист“

„Обичам спорта“

„Доджболът – моят спорт“

„Футболни звездички“