Занимания по интереси

В 12 СУ „ Цар Иван Асен II“ за учебната 2019/2020г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:

Начална компютърна грамотност-1

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения- ръководител Невена Чилова

В часовете за занимания по интереси към група „Начална компютърна грамотност-1“, учениците от 3„Б“ и 3„В“ клас създават графични изображения на различни теми в програма Paint. Използват основните инструменти на графичния редактор и работят с цветове от палитрата.

 

Начална компютърна грамотност-2

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения- ръководител  Невена Чилова

В часовете по занимания по интереси към група „Начална компютърна грамотност-2“, учениците от 4 „А“ клас създават графични изображения на различни теми, използвайки програмата Paint. Учениците прилагат основните инструменти в програмата, работят с цветове от палитрата, използват възможността за писане на текст в изображение, копират и размножават избрани части от изображение.

Дигитални компетентности

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения-ръководител Ангелина Стоянова

Изкуството „Оригами“

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства- ръководител Красимира Лилкова

Съвременният свят

Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура- ръководител Иван Драгов

Форми, цветове и средства на изобразителното изкуство

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Изящни изкуства- ръководител Радка Русева

English is fun

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят-ръководител Свобода Гагарова

Малък хандбалист

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Колективни спортове-ръководител Даниела Джурова

     

По-здрави чрез здравословно хранене и спорт

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематичина подобласт: Знания за здравето-ръководител Лилия Петрова

КЛУБ

„ПО-ЗДРАВИ, ЧРЕЗ ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И СПОРТ“ представлява:

  • Изграждане на здравословни навици, свързани с правилното хранене,
  • Двигателен режим и култура и пълноценно общуване с хората.
  • Развитие на креативност у учениците да творят и създават умения за работа в екип.
  • Формиране на отговорност за опазване на личното здраве.

Видео ТУК

Млад природолюбител

Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки-ръководител Владислава Йотова

В заниманията по интереси към клуб „Млад природолюбител“, учениците наблюдават и правят нетрайни микроскопски препарати, сглобяват мини макети на човешко тяло, изготвят постери на защитени животни, билки и др. Усвояват умения за работа с електронни източници на информация за биологични обекти.

Приятели на математиката

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика-ръководител Маряна Кацарска

Футбол – здрави и силни

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Колективни спортове -ръководител Валентин Сухоруков

Малък футболист

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Колективни спортове-ръководител Валентин Сухоруков

Творческа литература

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет-ръководител Ценка Кучева

Експериментът по физика в VI и VII клас.

Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята-ръководител Йордан Стефанов