Занимания по интереси

В 12 СУ „ Цар Иван Асен II“ за учебната 2021/2022г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическо моделиране:

 • Занимателна математика
 • Млади математици
 • Ментална аритметика
 • Занимателна математика за първокласници

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика: Математиката – полезна и интересна

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения:

 • Светът на информационните технологии
 • Дигитален свят

Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята:

 • Това е …физика!
 • Географска работилница

Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда: Малки изследователи

Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства:

–   Музикално вълшебство

–   Любознайко пее

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Колективни спортове:

 • Клуб „Малък футболист“
 • Аз избрах „Доджбол“
 • Обичам да играя
 • Футболни таланти
 • Доджболът – моят спорт
 • Волейболът – моето хоби