Занимания по интереси

В 12 СУ „ Цар Иван Асен II“ от II учебен срок  на учебната 20118/2019г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:

Тематична област :Спорт, Тематична подобласт:Колективни спортове:

„Мини футбол“- ръководител Валентин Сухоруков

-„Мини футбол-здрави и силни“ -ръководител Валентин Сухоруков

Тематична област :Дигитална креативност, Тематична подобласт:Креативно мислене в действие:

-„Поглед към природните забележителности чрез детската дигитална креативност“- ръководител Биляна Бенинска

-„Поглед към културните паметници чрез детската дигитална креативност“ – ръководител Антоанета Генова

-„Дигитално пътешествие сред чудесата на заобикалящия ни свят“-ръководител Невена Чилова

Тематична област :Технологии, Тематична подобласт:Езиков свят:

-„Регионална френска кухня : традиции и тенденции“ – ръководител Мая Георгиева

-„Творческа литература“ –ръководител Ценка Кучева

Тематична област :Природни науки, Тематична подобласт:физически, химически и науки за земята:

-„Географска работилница“ –ръководител Цвета Иванова

Тематична област :Природни науки, Тематична подобласт:Биологически науки:

-„Млад природолюбител“– ръководител Владислава Йотова

Тематична област :Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Хранене  и здраве:

-„По-здрави чрез здравословно хранене и спорт“ – Радка Вълкова

Тематична област :Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства:

-Изкуството „Оригами“        -ръководител Красимира Лилкова

 

Тематична област :Математика, Тематична подобласт: Приложна математика:

-„Занимателна математика“ – ръководител Марио Петров

-„Приятели на математиката-1“-ръководител Маряна Кацарска

-„Приятели на математиката-2“ -ръководител Маряна Кацарска