Експериментът по физика в VI и VII клас

представен в лабораториите на Физически факултет – едно чисто вълнение и очарование…